เครื่องมือกำจัดปลวกที่ยอดนิยมใช้มากที่สุด

มีเครื่องมือกำจัดปลวกหลายชนิด แต่เครื่องมือที่ยอดนิยมใช้มากที่สุดคือ “สารเคมีกำจัดปลวก” ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ เช่น อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid), ฟิโพรนิล (Fipronil), คาร์บาริล (Carbaryl) และอื่นๆ ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดปลวก และมีราคาไม่แพงเกินไป

อุปกรณ์กำจัดปลวกคืออุปกรณ์หรือวิธีการที่ใช้กำจัดแมลงวันที่มีชื่อว่า “ปลวก” ซึ่งเป็นแมลงที่สามารถก่อกินไม้ได้ โดยอุปกรณ์กำจัดปลวกที่พบได้บ่อยๆ ประกอบด้วย

  1. สารเคมี: เป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก เช่น โพรฟาโซน, อิมิดาคลอพริด และฟิโพรนิล เป็นต้น สารเคมีจะถูกฉีดพ่นในพื้นที่ที่มีปลวกอาศัย เพื่อกำจัดปลวกที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
  2. ตะกร้าปลวก: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับปลวก โดยจะมีหลายขนาดและรูปแบบตามความต้องการ จะมีลวดเหล็กหรือวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน เพื่อให้สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
  3. กล่องกำจัดปลวก: เป็นกล่องพิเศษที่มีสารเคมีในตัว โดยปลวกจะเข้ามากินสารเคมีและนำกลับไปให้สมาชิกในครอบครัว โดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีสารเคมีอยู่ด้วย เมื่อสมาชิกในครอบครัวกินสารเคมีแล้ว จะทำให้ปลวกถูกกำจัดได้
  4. การเจาะโคนต้นไม้: เป็นวิธีการกำจัดปลวกที่ใช้สำหรับพื้นที่ใหญ่ โดยการเจาะรูเข้าไปในโคนต้นไม้และใส่สารเคมีลงไป เพื่อกำจัดปลวก

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือกำจัดปลวกอื่นๆ เช่น “บ้านเรือนปลอดภัย” (Termite Baiting System) ซึ่งเป็นการติดตั้งกับบ้านหรืออาคารที่มีปลวกเข้ามาอยู่ โดยการวางบ่อปลวกไว้รอให้ปลวกเข้ามากิน แล้วจึงกำจัดปลวกโดยการใส่สารเคมีเข้าไปในบ่อ

นอกจากนี้ยังมี “การกำจัดปลวกด้วยความร้อน” (Heat Treatment) ซึ่งใช้เครื่องทำความร้อนเพื่อยืดอุณหภูมิในบริเวณที่มีปลวกอยู่จนสูงขึ้น แล้วเครื่องกำจัดปลวกจะสามารถกำจัดปลวกได้ทันที โดยไม่ต้องใช้สารเคมี อย่างไรก็ตาม วิธีการกำจัดปลวกนี้มีราคาที่สูงกว่าการใช้สารเคมี และอาจต้องใช้เวลาในการกำจัดปลวกนานกว่าการใช้สารเคมีด้วยกัน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us