ข้อดี ข้อเสียของการใช้สารเคมีฆ่าแมลง

ข้อดีของการใช้ยาฆ่าแมลง คือ

1.  เป็นวิธีที่ให้ผลในการกำจัดแมลงสูง

2.  สามารถให้ผลทันที

3.  เป็นวิธีเดียวที่สามารถลดจำนวนประชากรของแมลงได้อย่างรวดเร็ว

4.  ใช้ได้ทุกโอกาสที่ต้องการ

ข้อเสียของยาฆ่าแมลง  คือ

1.  ทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง  จำเป็นต้องเปลี่ยนยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ๆ หรือใช้ในอัตราที่สูงขึ้น

2.  ทำให้ปริมาณของแมลงศัตรูพืช  เพิ่มปริมาณสูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน ถูกทำลายไป

3.  ทำให้เกิดพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงในพืชและสัตว์

4.  ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ต้องการทำลายต้องตายไปด้วย เช่น ปลา นก สัตว์ต่างๆ รวมถึงผึ้งและแมลงมีประโยชน์ชนิดต่างๆ

5.  ทำให้เกิดการระบาดของแมลงชนิดใหม่  ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีความสำคัญ เกิดระบาดเป็นศัตรูขึ้นมาได้

6.  ทำให้สมดุลย์ธรรมชาติเสียไป

7.  ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ผลเสียของยาฆ่าแมลงมีอยู่มาก แต่ผลดีก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย เช่น การทำลายของแมลง ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดการตายของมนุษย์และสัตว์จากโรคต่างๆ ที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เป็นต้น ดังนั้นในการป้องกันกำจัดแมลงจึงจำเป็นต้องคำนึงวิธีการอื่นๆ ในการป้องกันกำจัดแมลง  พยายามใช้ยาฆ่าแมลงเฉพาะในกรณีที่จำเป็นและเลือกใช้ชนิดยา ระยะเวลาและสถานที่ให้ถูกต้อง

 

ที่มา : www.thaikasetsart.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us