ทรายเทมีฟอส คืออะไร

ทรายเทมีฟอส หรือทรายทีมีฟอส ชื่อเรียกที่ผิดเพี้ยนไป ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่รู้จักกัน มักเรียกว่า “ทรายอะเบท” ถูกต้องแล้วเทมีฟอสและทรายอะเบทนั้น เป็นตัวเดียวกัน ทรายเทมีฟอส เป็นเพียงการใช้ชื่อตามหลักเคมีเท่านั้น บางพิ้นที่ยังมีการเรียกชื่อทรายอะเบทที่ผิดเพี้ยนไปเช่น “อะเบท ทรายปราบยุง

(WHO) องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวไว้ว่า ทรายอะเบทหรือทรายทีมีฟอส 1% สามารถใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายได้ เพียงในไปเทใส่ในแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อป้องกันยุงลาย เพราะยุงลายเป็นสาเหตุที่แพร่พันธืโรคได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นเราจะต้องกำจัดยุงตั้งแต่ต้นเหตุ คือการใช้ทรายอะเบทกับแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้ยุงสามารถมาวางไข่ได้

เมื่อยุงไม่สามารถมาวางไข่ได้ก็จะไม่มียุงรุ่นใหม่ๆเกิดมาเพื่อเพราะเชื้อได้ แต่ก็คงเป้นไปไม่ได้ที่เราจะกำจัดแหล่งน้ำออกทั่วทั้งโลก เราทำได้เพียงแค่รอบข้างๆเราที่พอจะปกป้องตนเองและไม่ให้แพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้

ส่วนประกอบของ ทรายเทมีฟอส และการใช้งาน การใช้อัตราส่วนทรายอะเบท 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร หรือใช้สูตร 2% ให้ใช้ในอัตราส่วน 0.5 กรัมต่อน้ำ 10 ลิต ซึ่งอัตราส่วนต่อปริมาณน้ำ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Message us