สาเหตุที่ต้องกำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่งเพาะพันธ์และวิธีป้องกัน

ยุงลายหรือที่มักเรียกกันว่า ยุงลายบ้าน แหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นยุงที่ชอบภูมิอากาศแบบเขตกึ่งร้อน ยุงลายเดิมทีเป็นยุงประจำถิ่นพบในเขตร้อนในทวีปเอเชียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปัจจุบันได้ กระจายไปถึงเขตอบอุ่นแล้ว ชอบอยู่ในเขตป่าเขาและสามารถปรับตัวเข้ามาอยู่ในเมืองและเขตชุมชน สามารถพบได้ทุกที่ที่เป็นป่าเขา หรือที่ๆ เคยเป็นป่าสาเหตุที่ต้องกำจัดเพราะพวกมันสามารถปรับตัวได้อยู่ทุกที่

สาเหตุที่ต้องกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ตัวอ่อนลูกน้ำยุงลาย

ลูกน้ำยุงเลยเมื่อเติบโตก็จะเป็นยุงลายเต็มตัว สามารถนำพาหะแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน ด้วยตัวของมันก็มีเชื้อที่สามารทำให้คนเป็นไข้เลือดออกได้อยู่แล้ว ถึงแม้ยุงลายเพศเมียจะมีชีวิตอยู่สูงสุดได้ เพียง 45 วัน แต่เมื่อมันวางไข่ 1 ครั้ง มันสามารถ เพราะพันธ์ลูกน้ำได้ถึง 1000 – 2000 ตัว จึงเป็นสามารถที่ต้องรีบกำจัดแต่งแต่เนิ่นๆ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย มีด้วยกัน 3 วิธี คือ กายภาพ, ชีวภาพ และเคมีภาพ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม พิจารณาทั้งในด้านความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม และต้นทุนค่าใช้จ่าย

รวมวิธีป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายง่ายๆ

  • ภาชนะที่กักเก็บน้ำควรปิดฝาให้มิดชิดเพื่อให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้
  • หากมีแจกันดอกไม้หรือ ฐานรองกระถางต้นไม้ ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน
  • ขาตู้สมัยก่อนจะใช้จานรองใส่น้ำร้อนทำให้ลูกน้ำตายได้
  • หากพบลูกน้ำในภาชนะควรช้อนออกโดยการใช้เทคนิควนน้ำ
  • ใส่ทรายอะเบทในภาชนะและจานรองหรือกระถางทุกจุด
  • เลี้ยงปลาในอ่างน้ำเพื่อให้ปลากินเป็นอาหาร
  • สารเคมียับยั้งการเจริญเติบโต เช่น Juvenoid, Ecdysoid เป็นต้น
  • ใส่เกลือแกง

ทุกวิธีที่เราแนะนำสามารถนำไปใช้ได้หมด มีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถทำให้ครอบครัวปลอดภัยจากภัยร้ายที่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้

เครื่องพ่นยุงสามารถกำจัดยุงได้ทันที:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us