น้ำยากำจัดแมลง ควิกไบท์ (Quick Bayt)

คุณสมบัติ

มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงวันระยะยาว ควิกไบท์ จะช่วยให้แมลงวันของคุณหายไปในช่วง 2 สัปดาห์แรกที่ใช้

วิธีใช้งาน

ใช้แบบการวางเหยื่อเป็นจุด

  • วาง ควิกไบท์ ปริมาณ 2 กรัม ต่อพื้นที่ๆ 1 ตารางเมตร ต่อความยาว 1 เมตร ควรใช้ภาชนะแบบกันแบน เท่านั้น
    เช่น จาน, ถาด เกลี่ยๆ ให้ทั่ว ไม่ให้เป็นกอง
  • ในโรงเรือนสัตว์ โรยผงควิไบท์ลงในภาชนะก้นแบนแล้วนำไปวางในที่แมลงวันชุกชุม
  • นอกโรงเรือนสัตว์ โรยควิกไบท์ในพื้นที่แมลงวันชุกชุม เช่น รอบๆโรงเรือน สถานที่ผลิตหรือผสมอาหาร และตามกองขยะมูลฝอย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us