ทรายเอเธนส์ หรยกำจัดถูกน้ำยุงได้นาน 3 เดือน

ทรายเอเธนส์ สมารถป้องกันกำจัด และควบคุมลูกน้ำยุงได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 100%ทรายเอเธนส์ เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงพร้อมไช้สูตรสำเร็จเป็นเม็ดทราย เพื่อใช้ควบคุมกำจัดลูกกน้ำยุง ใช้ได้ตั้งในบริเวณภายในอาคารและนอกอาคารที่มีการแพรพันธุ์ทรายเอเธนส์ จะทำลายวงจรชีวิตของยุง โดยการกำจัดตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ก่อนที่จะกลายเป็นยุงเต็มวัย ( ลูกน้ำ ) ก่อนที่จะโลเป็นถุงเต็มวัย

วิธีใช้ทรายเอเธนส์

  • สำหรับถังน้ำ แจกันดอกไม้ ให้ใช้ ทรายเอเธนส์ 10 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร
  • สำหรับสระน้ำ บ่อน้ำและท่อระบายน้ำ ให้ใช้ ทรายเอเธนส์ 5-10 กิโลกรัมต่อพื้นผิวที่เป็นวงกว้างหนึ่งเฮคเตอร์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us