น้ำยาพ่นยุง ฟอลโร่ 350 (Folrow 350)

Cypermethrin 35%

ฟอลโร่350 FOLROW 350

เป็นสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจัดอยู่ในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ในสูตรน้ำยาพ่นยุงมันผสมน้ํา มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงบิน และแมลงคลานได้สูง สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นสเปรย์และเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ใช้ป้องกันและกําจัดแมลงในบ้านเรือน โรงงาน โกดัง อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงคลาน ต้องใช้โดยผู้ชานาญการกําจัดแมลงและกําจัดยุงเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us