น้ำยาพ่นยุง ฟีนาสต้า (Fenasta)

Deltametrin 2%

FENASTA พีนาส กําจัดยุงลายบ้าน ยุงลายสวน

น้ำยาพ่นยุงฟินาสต้า ใช้ป้องกัน กําจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบื ในบ้านเรือน โรงแรม โรงพยาบาล โรงผลิตอาหาร ภัตตาคาร ตลาดสด เป็นต้น มีสารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 2% w/v เป็นสารเคมีกําจัดแมลงพาหะนําโรค ทางด้านสาธารณสุข มีความเป็นพิษต่ํา มีความปลอดภัย ต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสัตว์เลี้ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us