เครื่องพ่นยุง (Fogging) Mini Super 2000 Gold

เครื่องพ่นหมอกควัน Mini Super 2000 Gold

เครื่องพ่นยุงที่มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดยุงและแมลง ให้หมอกควันที่มีความหนาแน่น มีน้ําหนักเบา ไร้เสียงรบกวน เพื่อใช้ในการฉีดพ่นยุงแมลง ในอาคารบ้านเรือน โรงเรียน โรงแรม โรงงาน สถานที่ ที่มียุงและแมลงชุกชุม

คุณสมบัติ เครื่องพ่นยุงหมอกควัน Mini Super 2000 Gold
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us