น้ำยาพ่นยุง เดลต้าเฟิร์ส (Deltafirst)

Deltamethrin 1% W/V EC.

คุณสมบัติ เดลต้าเฟิร์ส Deltafirst

  • น้ำยาพ่นยุงเดลต้าเฟิร์ส ป้องกันและกำจัดยุง และแมลง เพื่อการสาธารณสุข

วิธีการเก็บรักษา

  • เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็กเล็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน

  1. ห้ามรับประทาน
  2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่น ควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
  3. หลังจากฉีดพ่นแล้วต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร
  4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
  5. ขณะทำการฉีดพ่นควรให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณฉีดพ่น และไม่เข้าไปในบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
  6. ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้หมดควรทำลายทิ้ง ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
  7. ห้ามทิ้ง เลต้าเบท 10 ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยาพ่นยุง เดลการ์ด 100 ชนิดขวด ใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องพ่นยุง แบบ ULV
น้ำยาพ่นยุง เดลต้าเฟิร์ส ชนิดขวด ใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องพ่นยุง แบบ ULV

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us