น้ำยากำจัดปลวก​ เทอร์มิน่า (Termina)

เทอร์มิน่า อิมิดาคลอพริด (Imidacloprid) 10% W/V SL

กลไกการออกฤทธิ์ของ เทอร์มิน่า

เมื่อปลวกเดินผ่านไปในบริเวณที่มี เทอร์มิน่า ปลวกจะได้รับสารเคมี โดยการสัมผัสและการกิน ปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณมากก็จะตายในทันที ส่วนปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณน้อย ปลวกจะยังไม่ตาย แต่จะหยุดกินอาหาร อ่อนแอลงและติดเชื้อที่อยู่ในดิน เมื่อมันกลับมายังรัง มันจะส่งต่อสาร เทอร์มิน่า และเชื้อก็จะแพร่กระจายไปยังปลวกตัวอื่นๆ ภายในรัง โดยการป้อนอาหารสัมผัสกัน ทําความสะอาดให้กันและกัน ลักษณะเช่นนี้ จะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องคล้ายปฏิกิริยา ลูกโซ่และในที่สุด ปลวกก็จะตายทั้งรัง

อัตราส่วนผสม : เทอร์มิน่า 500 มิลลิตร ผสมน้ํา

  • 100 มิลลิลิตร แล้วเทราดหรืออัด ลงดินในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1ตารางเมตร

คำเตือน: ห้ามนําไปใช้ทางการเกษตร

นวัตกรรมใหม่ น้ำยากําจัดปลวก

  1. เป็นสารไม่ขับไล่ปลวก เนื่องจากผลิตรในสูตร SL ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงทําให้ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
  2. ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี ทนต่อการถูกชะล้าง 
  3. สามารถส่งต่อจากปลวกตัวที่ได้รับไปยังปลวก ตัวอื่นๆได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยากำจัดปลวก​ เทอร์มิน่า (Termina)
น้ำยากำจัดปลวก​ เทอร์มิน่า (Termina)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us