น้ำยาพ่นยุง เอสไบโอต้า S-Baiota

Deltamethrin 0.5 % + สารเสริมฤทธิ์

ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่

น้ำยาพ่นยุงสำหรับกำจัดแมลงบินโดยเฉพาะที่สามารถออกฤทธิ์ทั้งการฆ่า, น็อคแมลงอย่างรวดเร็วและต่อต้านการดื้อยาของแมลงด้วยสารออกฤทธิ์ 3 ตัว คือ Deltamethin, S-bioallethrin และ Piperonyl butoxide โดยใข้การฉีดพ่น แบบละอองฝอย (ULV) หรือแบบหมอกควัน (Fogging)

วิธีการใช้งานและสัดส่วนเจือจาง

สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)

  • ใช้ เอส-ไบโอต้า ผสมกับน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 1:79 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเตร

สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)

  • ใช้ เอส-ไบโอต้า ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:14 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

คุณอาจจะชื่นชอบ…

Message us