น้ำยากำจัดปลวก​ โปรเกส (Progess)

กลุ่มสารเคมี คลอโรนิโคตินิก สารออกฤทธิ์ Imidacloprid 20% W/V S 

เมื่อปลวกเดินผ่านบริเวณ ที่มีความเข้มข้นสูง ปลวกจะตาย อย่างรวดเร็วที่ระดับความเข็มข้นต่ําปลวกจะไม่ตายในทันที ปลวกยังมีชีวิต อยู่ได้อีกระยะหนึ่ง และเมื่อกลับถึงรังทําให้ ปลวกส่งต่อสาร ไปยังปลวกตัวอื่นๆในรัง และทําให้ปลวก มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยการหยุดหากินอาหารและไม่ช่วย ทําความสะอาดตัวให้กันและกัน และทําให้ปลวกตายหมด ทั้งรังในที่สุด

คุณสมบัติเด่น

  • โปรเกส : เป็นสารเคมีแบบไม่ขับไล่ปลวก
  • โปรเกส : มีประสิทธิภาพน้ำยากําจัดปลวกได้ 2 รูปแบบ
  • โปรเกส : ให้ผลควบคุมและกําจัดปลวกได้ดี
  • โปรเกส : เป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ํา ไม่มีกลิ่นฉุน

วิธีใช้

  • โปรเกส 250 cc. ต่อน้ํา 100 ลิตร หรือ 1 ลิตต่อน้ํา 400 ลิตร ใช้ฉีดพ่นหรือราด ในอัตรา 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตรม. หรือเท่ากับพื้นที่ 80 ตารางเมตร

สําหรับอาคารก่อนปลูกสร้าง

  • หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้โปรเกส ตามอัตราอัตราส่วนผสม 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 1ตารางเมตร สําหรับการเทราดหรือพ่นลงบนดิน ที่จะเทคอนกรีต ควรเทให้เสร็จภายในวันเดียว โปรเกส 500 cc.สามารถผสมน้ําได้ถึง 200 เท่า

สําหรับอาคารหลังปลูกสร้าง

  • เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตโดยรอบ ให้หางกันประมาณ 20-30 ซ.ม. แล้วพนอัด โปรเกส ตามอัตราส่วนผสม โดยใช้เครื่องพ่น ที่มีความดันต่ําลงไปในพื้นคอนกรีตที่เจาะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยากำจัดปลวก​ โปรเกส (Progess)
น้ำยากำจัดปลวก​ โปรเกส (Progess)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Message us