น้ำยากำจัดปลวก​ ไลโอ (lio)

อิมิดาคลอพริด (Imidacloprid) 10% W/V SL กลไกการออกฤทธิ์ของ เทอร์มิน่า

เมื่อปลวกเดินผ่านไปในบริเวณที่มี ไลโอ ปลวกจะได้รับสารเคมี โดยการสัมผัสและการกิน ปลวกที่ได้รับน้ำยากำจัดปลวกหรือสารเคมีในปริมาณมากก็จะตายในทันที ส่วนปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณน้อย ปลวกจะยังไม่ตาย แต่จะหยุดกินอาหาร อ่อนแอลงและติดเชื้อที่อยู่ในดิน เมื่อมันกลับมายังรัง มันจะส่งต่อสาร ไลโอ และเชื้อก็จะแพร่กระจายไปยังปลวกตัวอื่นๆ ภายในรัง โดยการป้อนอาหารสัมผัสกัน ทําความสะอาดให้กันและกัน ลักษณะเช่นนี้ จะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องคล้ายปฏิกิริยา ลูกโซ่และในที่สุด ปลวกก็จะตายทั้งรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยาเคมีกำจัดปลวก ไลโอ Lio
น้ำยาเคมีกำจัดปลวก ไลโอ Lio

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us