อีเล็กซ่า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบินและคลาน

อีเล็กซ่า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

  1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว ฉีดพ่น ตามแหล่งเกาะพักของแมลงวันและยุง และฉีดตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงคลานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  2. ควบคุมและกำจัดนมลงวัน ใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 50 โดยผสม อีเล็กซ่า 100 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้ว นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร
  3. ควบคุมและกำจัดแมลงสาบ ผสม อีเล็กซ่า 675 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน

  1. ควบคุมและกำจัดยุง ใช้อัตราส่วน 1ต่อ 100 ผสม อีเล็กซ่า 100 มิลลิลิตร กับน้ำมันโซล่ให้ได้ 10 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่น หมอกควันในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีเล็กซ่า

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us