บีกัสโซ่ 10 ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงสาบ

บีกัสโซ่ 10 ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ ภายในบ้านและ ตัวอาคาร สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

1. สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ( Thermal fogging

ใช้ บีกัสโซ่ 10 จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำมันโซลำให้ได้ 34 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมนี้

ไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

2. สำหรับเครื่องพ่นสำหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด ( ULV)

ใช้ บีกัสโซ่ 10 จำนวน 200 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำหรือน้ำมันโซลำให้ได้ 7 ลิตร

ผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นฝอยละเอียด

ในอัตราส่วน 10 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

3. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวบริเวณที่เป็นแหล่งหลบข่อนของแมลงสาบ

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 50 ใช้ บีกัสโซ่ 10 จำนวน 200 มิลลิลิตร

ผสมกับน้ำให้ได้ 10 ลิตรผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น

ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บีกัสโซ่ 10
ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงถาบ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us