ลินคอล์น 25 ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงสาบ

ลินคอล์น 25 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง (ความเข้มข้น 25 %) กำจัดแมลงได้หลายชนิด เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง มด เห็บ หมัด ริ้น เหลือบ ไร ด้วง และ แมลงปีกแข็ง ใช้ได้ทั้งภายในและกายนอกอาคาร สถานที่ โรงงาน โรงแรม ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ ไม่ระคายเคือง ต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง

ลินคอล์น 25 สำหรับกำจัดแมลงบิน

ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน ( ‘Thermal fogging )

  1. ใช้ ลินคอล์น 25 จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำมันดีเซล
  2. ให้ได้ 84 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นหมอกควัน
  3. ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

ใช้ฉีดพ่นสำหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด ( ULV )

  1. ใช้ ลินคอล์น 25 จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำหรือน้ำมันดีเซล
  2. ให้ได้ 8.5 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นฝอยละเอียด
  3. ในอัตราส่วน 10 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

ลินคอล์น 25 สำหรับกำจัดแมลงคลาน

  1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวบริเวณที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลง
  2. ในอัตราส่วน 1 ต่อ 125 ใช้ ลินคอล์น 25 จำนวน 80 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ
  3. ให้ได้ 10 ลิตรผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น
  4. ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us