ชันตาน่า SNTANA สารสำคัญออกฤทธิ์ Fipronil5% W/V SC.

คุณสมบัติเด่นของ ชันตาน่า SNTANA

  • เป็นสารเคมีแบบไม่ขับไล่ปลวก
  • มีประสิทธิภาพกำจัดปลวกได้สูง
  • ให้ผลควบคุมและกำจัดปลวกได้ 100%
  • เป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน
  • ผสมน้ำได้ ถึง 200 เท่า

วิธีใช้ สำหรับก่อนการก่อสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่รียบร้อยแล้วใช้ ซันตาน่าตามอัตราส่วนผสม 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยให้เครื่องพ่นที่มีแรงตันต่ำ

วิธีใช้ สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจาะรูที่พื้นที่อาคารบริเวณโดยรอบให้ระยะห่างกันแต่ละจุด 20 – 30 เซมติมตร แล้วนำ ซันตาน่า ตามอัตราส่วนผสมข้างต้นอัดพ่นโดยใช้ครื่องพ่นความดันต่ำลงในพื้นที่เจาะทั้งในอาคารและรอบนอกอาคาร สำหรับพื้นดินบริเวณแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคาร หรือบริเวณสนามหญ้าที่พบตัวปลวก ให้ใช้ ซันตาน่ ตามอัตราส่วนที่ผสมเทราดหรือฉีดพ่นบริเวณนั้นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us