ทรายอะเบท ธันเดอร์-ฟอส (Thunder – Phos)

Temephos 1%

ประโยชน์

ทรายอะเบทใช้ในกรป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงต่างๆ เช่น ลูกน้ำยุงลายในแหล่งเพาะพันธ์ ตามภาชนะเก็บน้ำใช้ต่างๆ ได้นาน 4 เดือน

วิธีใช้งาน ธันเดอร์-ฟอส

 • ใส่ภาชนะที่ใส่น้ำใช้ อัตรส่วน 50 กรัม ต่อน้ำ 500 ลิตร
  (1 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร)
 • ใส่ขาตู้กันมด แจกัน ใช้โรยในอัตร 1/10 ช้อนชา

วิธีแก้แพ้พิษเบื้องต้น

 1. หาก ธันเดอร์-ฟอส ถูผิวหนัง ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่
 2. ถ้า ธันเดอร์-ฟอส เปลื้อนเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยทันที
 3. หาก ธันเดอร์-ฟอส เข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดในทันที จนอาการระคายเคือง
  ทุเลาลง หากไม่ทุเลาลงรีบนำส่งแพทย์ทันที
 4. หากกลืนหรือกิน ธันเดอร์-ฟอส ไปแบบไม่ตั้งใจ พยายามทำให้อาเจียนออกมาโดยการดื่มน้ำสะอาดประมาณ 2 แก้วแล้วล้วงคอเพื่อทำให้อาเจียน หลังจากนั้นให้รับประทานถ่านแอคติดเวทเต็ทแล้วนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก ของทราย

วิธีการเก็บรักษา

 • โปรดเก็บ ธันเดอร์-ฟอส ไว้ในที่แห้งและมิดชิด ห่างจากมือเด็กเล็ก ห่างจากอาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

 • ไม่ควรใช้ทรายธันเดอร์-ฟอส เกินขนาด ตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ และความทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังการใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทรายอะเบท ธันเดอร์-ฟอส กำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้นานถึง 4 เดือน
ทรายอะเบท ธันเดอร์-ฟอส กำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้นานถึง 4 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรายอะเบท:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us