ทรายอะเบท รูอิส (Rueis)

Temephos 1%

ประโยชน์

ใช้ในกรป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงต่างๆ ด้วยทรายอะเบท เช่น ลูกน้ำยุงลายในแหล่งเพาะพันธ์ ตามภาชนะเก็บน้ำใช้ต่างๆ ได้นาน 3 เดือน

วิธีใช้งาน

 • ใส่ภาชนะที่ใส่น้ำใช้ อัตรส่วน 20 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
  (1 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร)
 • ใส่ขาตู้กันมด แจกัน ใช้โรยในอัตร 1/10 ช้อนชา

วิธีแก้แพ้พิษ

 1. หากถูผิวหนัง ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่
 2. ถ้าเปลื้อนเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยทันที
 3. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดในทันที จนอาการระคายเคือง
  ทุเลาลง หากไม่ทุเลาลงรีบนำส่งแพทย์ทันที
 4. หากกลืนหรือกินไปแบบไม่ตั้งใจ พยายามทำให้อาเจียนออกมาโดยการดื่มน้ำสะอาดประมาณ 2 แก้วแล้วล้วงคอเพื่อทำให้อาเจียน หลังจากนั้นให้รับประทานถ่านแอคติดเวทเต็ทแล้วนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก ของทรายรูอีส

วิธีการเก็บรักษา

 • โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและมิดชิด ห่างจากมือเด็กเล็ก ห่างจากอาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

 • ไม่ควรใช้ทรายรูอีสเกินขนาด ตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ และความทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังการใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทรายรูอีส ทรายอะเบทอีกหนึ่งประเภท ที่มีความเข้มข้นสูง ใช้สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายเท่านั้น
ทรายรูอีส ทรายอะเบทอีกหนึ่งประเภท ที่มีความเข้มข้นสูง ใช้สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายเท่านั้น

ทรายรูอีส ทรายอะเบทอีกหนึ่งประเภท ที่มีความเข้มข้นสูง ใช้สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายเท่านั้นทรายรูอีส ทรายอะเบทอีกหนึ่งประเภท ที่มีความเข้มข้นสูง ใช้สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายเท่านั้นทรายรูอีส ทรายอะเบทอีกหนึ่งประเภท ที่มีความเข้มข้นสูง ใช้สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรายอะเบท:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us