น้ำยากำจัดปลวก​ อาร์โปรเทค (R-Protech)

Fipronil 2.5%

แนวป้องกันปลวกรอบบ้าน protech

ร้างแนวป้องกันปลวก รอบบริเวณ ปลวกสามารถเดินผ่านได้ โดยสะดวกเพราะ R-protech มีกลิ่น น้อยในขณะที่ปลวกเดินผ่าน สารเคมี protech จะติดตัวปลวก ตัวหนึ่งและส่งผ่านไปยังตัวปลวก อีกตัวหนึ่งโดยกระบวนการถ่ายโอน สารเคมีไปสู่ปลวกตัวอื่นๆ ภายในรัง โดยวิธีการกินอาหารหรือสัมผัส ซึ่ กระบวนการนี้เรียกว่าการแพร่พิษ บต่อเนื่อง R-protech มีประสิทธิภาพ ในการใช้น้ำยากําจัดปลวกให้ตายถึงรังได้ยาวนาน แบบต่อเนื่อง กว่า 3 ปี (ในอัตราส่วนผสมที่ถูกต้อง) ซึ่งคุ้มต่อการลงทุนในการกําจัดปลวก ระยะยาว ด้วยสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us