เครื่องพ่นยุง (Fogging) Best Fogger BF-150

คุณสมบัติเด่น

  • ใช้งานง่าย ให้ความปลอดภัยสูง
  • ปุมกดสตาร์ทอัตโนมัติ ติดง่าย ประหยัดน้ํามัน
  • ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลส คุณภาพสูง ☆ ไม่มีปัญหาเรื่องอะไหล่ ง่ายต่อการบําารุงรักษา

เครื่องพ่นยุงหมอกควัน BEST FOGGER รุ่น BF 150 เป็นเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้สาหรับป้องกันและก่าจัดแมลงบิน ชึ่งเป็นพาหะน่าโรคต่างๆ มาสู่คน เช่น ยุงลาย ยุงร่าคาญ แมลงวัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท และคอกปศุสัตว์เป็นต้น ระบบ ของตัวเครื่องมีความคงทน เพราะมีระบบระบายความร้อน 2ชั้น ตัวดับนํ้ายาผลิตจากสแตนเลสชนิดทนการกัดกร่อน ของสารเคมี การสตาร์ทติดของเครื่องโดยการกดปุ่ม แบบ อัตโนมัติ จุดระเบิดภายในใช้แรงดันจากแหล่งจ่าย 12 โวลต์ ท่าให้เกิดแรงอัด และกําาลังไฟสูง ท่าให้เครื่องพ่นสตาร์ท ติดง่ายสามารถใช้ได้ทั้งน้ํามัน เบนซิล 91/95 และแก๊สโซฮอล์

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us