เครื่องพ่นยุง (ULV) Makita PM7650 HRX

คุณสมบัติ

  • เป็นเครื่องที่ออกแบบถังน้ํายาเคมี เป็นระบบกวนน้ํายาอัตโนมัติ
  • เครื่องพ่นยุง แบบ 4 จังหวะ ไม่ปล่อยมลพิษคว้นในกรณีพ่นในอาคาร
  • มีวาล์วสําหรับควบคุมปริมาณน้ํายาได้ 4 ระดับ อยู่ในตําแหน่งมือจับ
  • เป็นเครื่องที่มีละอองขนาดเล็กทําให้ลอยอยู่ในอากาศใต้นาน ทําให้ยุงและแมลง สามารถสัมผัสละอองได้มาก และสามารถพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส ที่มาของโรคระบาด
  • มีหัวฉีดควบคุมอัตราการไหล ของสารเคมี 3 ขนาด แต่ละขนาด สามารถให้ละอองไมครอนที่แตกต่างกัน ( 00.5, (0.7, (1.7 )
  • ไม่ต้องผสมน้ํามันเครื่องลงในถังน้ํามันเชื้อเพลิง
  • เป็นเครื่องที่ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพ่นยุง
เครื่องพ่นยุง แบบฝอยละอองละเอียด หรือที่เรียกว่า ULV ทางด้านสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

คุณอาจจะชื่นชอบ…

Message us