น้ำยากำจัดปลวก เซ็น เทอร์รา พลัส (Sen Terra Plus)

เซ็น เทอร์รา พลัส ฟิโพรนิล (fipronil)……..5% W/V EC

สูตร EC – มีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน

  • สามารถควบคุม ปลวก มด แมลงสาบ หมัด แมงมุม และแมลงศัตรูอื่นๆ ได้อย่างดี

คุณสมบัติ

  • ใช้ง่าย กลิ่นไม่เหม็นฉุน
  • น้ำยากําจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง
  • ป้องกันปลวกได้นานกว่า 3 ปี
  • ยึดเกาะเม็ดดินได้เหนียวแน่น ถูกชะล้างด้วยน้ําได้น้อย ค่าความเป็นพิษ (LD50) = 1,940.01 mg/kg

อัตราส่วนผสม :

  • เซ็น เทอร์รา พลัส 1 ลิตร ผสมน้ํา 200ลิตร แล้วเทราด หรืออัดลงดิน ในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยากำจัดปลวก เซ็น เทอร์รา พลัส (Sen Terra Plus)
น้ำยากำจัดปลวก เซ็น เทอร์รา พลัส (Sen Terra Plus)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us