น้ำยาพ่นยุง ไซเพอร์การ์ด 25 (Cyper Guard 25)

Cypermethrin 25%

ไซเพอร์การ์ด (Cyper Guard 25)

น้ำยาพ่นยุงและกําจัดแมลง ภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขจัดปัญหาเหล่าแมลงกอนใจภายในบ้าน และรอบบ้านให้หมดไป ป้องกัน แมลงสาบ ยุง และเมด ที่จะนําพาหะนําโรคหลายชนิดมาสู่ครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยาพ่นยุง ไซเพอร์การ์ด 25 (Cyper Guard 25)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us