โฟกัสต้า ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัด ยุง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่

โฟกัสต้า ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่พิเศษสำหรับกำจัดแมลงบิน

โดยเฉพาะยุง, แมลงวัน ที่สามารถออกฤทธิ์ทั้งการฆ่า น็อค ได้อย่างรวดเร็วและต่อต้านการดื้อยาของแมลง ด้วยสารออกฤทธิ์ 3 ตัว คือ Deltamethrin. S-bioallethrin และ Piperonyl butoxideโดยใช้การฉีดพ่นแบบละอองฝอย (ULV) และแบบหมอกควัน (Fogging)

ข้อดีของ โฟกัสต้า

มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้อย่างรวดเร็วและมีปะสิทธิภาพอย่างสูง เพื่อควบคุมแมลงนำโรงไข้เลือดออก, ไข้มาลาเสีย, โคเท้าช้างเป็นการตัดวงจรการระบาดของโรคและลดความเสี่ยงต่อกายระบาดของโรคต่างๆ ดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us