ลีโอน่า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน

ลีโอน่า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

  1. ฉีดพ่นพื้นผิว ที่เป็นแหล่งเกาะพักของแมลง
  2. ใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 160 โดย ผสม ลีโอน่า จำนวน 50 มิลลิลิตร
  3. กับน้ำ 8 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นใน
  4. อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

สำหรับควบคุมและกำจัดยุง

ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน ( Thermal fogging )

  1. ใช้ สึโอน่า จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 25 ลิตร
  2. ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นหมอกควัน ในอัตราส่วน
  3. 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

ใช้ฉีดพ่นสำหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด ( ULV)

  1. ใช้ สึโอน่า จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำหรือน้ำมันโซล่าให้ได้ 2.5 ลิตร
  2. ผสมให้เช้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นฝอยละเอียด
  3. ในอัตราส่วน 10 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลีโอน่า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบิน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us