น้ำยากำจัดปลวก​ อิลิมิเนท (eliminate)

น้ำยากำจัดปลวก​ อีลิมิเนท ฟิโพรนิล (Fipronil) 5% W/V SC

ประโยชน์ 

  • สําหรับป้องกันและกําจัดปลวก มดและแมลง ที่อาศัยอยู่ในดิน

วิธีใช้ 

  • ควรใช้โดยผู้มีความชํานาญในการกําจัดปลวกเท่านั้น
  • ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
  • เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสม อีลิมิเนท กับน้ํา ในอัตรา ส่วน 1: 200 เช่น อีลิมิเนท 1 ลิตร ผสมน้ํา 200 ลิตร
  • คนให้เข้ากันดีก่อนนําไปใช้ และใช้ อีลิมิเนท ที่ผสมน้ํา แล้วให้หมดทุกครั้ง
  • ไม่ควรนําไปเก็บ เพื่อใช้ในครั้งต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยากำจัดปลวก​ อิลิมิเนท (eliminate)
น้ำยากำจัดปลวก​ อิลิมิเนท (eliminate)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Message us