น้ำยากำจัดปลวก​ แม็กเซนด์ (Macend)

น้ำยากำจัดปลวกประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน สามารถควบคุม ปลวก มด แมลงสาบ หมัด แมงมุมและแมลงศัตรูอื่นๆ ได้อย่างดี

Maxcend ฟิโพรนิล (fipronil)……..2.5% W/V EC

คุณสมบัติ

  • ใช้ง่ายไม่มีกลิ่นไม่เหม็นฉุน
  • กําจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง
  • ป้องกันปลวกได้นานกว่า 3 ปี
  • ยึดเกาะเม็ดดินได้เหนียวแน่น ถูกชะล้างด้วยน้ําได้น้อย
  • ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. กระทรวงสาธารณะสุข
  • ค่าความเป็นพิษ (LD50) = 3,880.0295 mg/kg

อัตราส่วนผสม :

  • แม็กเซนด์ 1 ลิตร ผสมน้ํา 100 ลิตร แล้วเทราด หรืออัดลงดินในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยากำจัดปลวก​ แม็กเซนด์ (Macend)
น้ำยากำจัดปลวก​ แม็กเซนด์ (Macend)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us