น้ำยาพ่นยุง เอบากัส (A-Bagus)

Deltamethrin 2.5 %

คุณสมบัติ

น้ำยาพ่นยุงเอ-บากัส เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรือาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสุง

  • สามารถควบคุม กำจัดแมลงได้หลายชนิด
  • ใช้ได้ทั้งเครื่องพ่นหมอกควัน (Fog) และเครื่อง (ULV)

อัตราส่วนผสมในการใช้เครื่องพ่น

สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (fogging)

  • ใช้ เอ-บากัส จำนวน 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 250 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร

สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)

  • ใช้ เอ-บากัส จำนวน 1 ลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 60 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร

สำหรับแมลงคลานทั่วไป

  • ใช้ เอ-บากัส 1.2 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน ผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิคร ต่อ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมต่างที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยาพ่นยุง เอ-บากัส ใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นยุงหมอกควัน และเครื่องพ่นยุงละอองฝอย

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

คุณอาจจะชื่นชอบ…

Message us